MONERO : مونرو مسیر صعودی خود را حفظ کرده است

 

مونرو از ابتدای سال 2023 پس از یک افت و خیر 28 درصدی، همچنان در سطح قیمت باز شدن امسال در محدوده 150 دلار در حال نوسان است.

این حرکت خنثی تحت یک الگوی وسیع تر است که از 10 ما پیش آغاز شده است.

 

از منظر تئوری امواج الیوت با بررسی وضعیت الگوهای داخلی امواج، این یک ساختار پیشرونده نیست.

از سه ماه گذشته با تشکیل یک حمایت اصلی در بازار و رشد دوباره قیمت، احتمال ایجاد یک کف بر قوت خود باقی است.

 

اخیر یک حمایت دقیقا در محدوده قیمت باز شدن امسال در منطقه 150 دلاری تشکیل شده است و یک الگوی مثلث کاهشی را نشان می دهد. 

با توجه به وضعیت کلی الگوی روند، احتمال ادامه دهنده بودن بالا است.

تائید این سناریو، شکست سقف الگو است که در این صورت انتظار برای ادامه رشد تا حداقل سقف کانال افزایشی قوت می گیرد.

MONERO D1 2023-05-10

 

 

بیانیه افشای ریسک:

از آن جایی که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیست

اشتراک

مقالات تازه با این موضوع

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.