XBNUSD : آیا بیت کوین کش آماده حمایت بیشتری است

بیت کوین کش که در این ماه ، با سقوط صرافی FTX  از محدوده 120 دلار همراه با تمامی بازار کاهش شدید را تا 86 دلار تجربه کرده بود ، به مرور خود را بازیافت و از سطح قیمت باز شدن ماه نوامبر هم عبور کرد و در حال مثبت کردن برآیند ماهانه خود است.

با این حرکت ، احتمال این که روند قیمت در یک سطح خنثی به توسعه خود ادامه دهد ، افزایش یافته است.

حرکت نزولی اخیر در کف کانال کاهشی چرخش خود را تثبیت کرد و در حال نزدیک شدن به اولیم مقاومت کلیدی خود است.

 

شرط ادامه دار شدن این رشد ، شکست محدوده 120 - 124 دلار است که باید این تثبیت در تایم فریم روزانه مشاهده و ایجاد شود.
در صورتی که این شکست رخ دهد ، ادامه رشد تا محدوده سقف کانال خنثی یعنی محدوده 152 دلار را می توانیم انتظار داشته باشیم.
XBNUSD D1 2022-11-24

 

بیانیه افشای ریسک:
از آنجایی که بازارهای مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می تواند در آن نوسان ایجاد کند ، تحلیل های ارائه شده صرفا به جهت اطلاع رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می شوند و هیچ گونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیست.
اشتراک

مقالات تازه با این موضوع

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.