رتبه بندی حساب‌های PAMM

طراح سبد‌های PAMM

توجه!

بازده سبد PAMM از میزان سرمایه گذاری بستگی دارد و ممکن است با میزان درج شده در جدول متفاوت باشد. این نکته به شرایط همکاری در حساب‌های PAMM که در ساختار سبد هستند، بستگی دارد. در صورت افزایش میزان سرمایه گذاری میزان بازده بالقوه مشتری ممکن است افزایش یابد. با این حال باید به خاطر داشت که معاملات در بازارهای مالی با ریسک همراه است.

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.