trailing stop چیست و اگر کامپیوتر من خاموش باشد، trailing stop فعال خواهد بود؟

Trailing Stop - لگاریتم کنترل انجام درخواست‌های Stop Loss است و به صورت زیر کار می‌کند:

 

  • اگر سود معامله باز بیشتر از سطح Trailing Stop نشده باشد، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
  • هر زمانی که درآمد معامله بیشتر از سطح Trailing Stop شود. به سرور درخواست Stop Loss برای فاصله بین Trailing Stop و قیمت کنونی ارسال خواهد شد.
  • هر زمانی که نرخ درخواست Stop Loss بیشتر از میزان Trailing Stop دریافت شود. به سرور درخواستی برای تغییر این میزان فرستاده خواهد شد تا Stop Loss بین سطح نرخ کنونی و Trailing Stop باشد.

Trailing Stop در ترمینال مشتری انجام می‌شود و نه در سرور (مانند Stop Loss و Take Profit). بنابراین، بر خلاف این درخواست‌ها، درخواست Trailing Stop در صورت خاموش بودن کامپیوتر و یا هدم اتصال به اینترنت انجام نخواهد شد. در صورت خاموش بودن ترمینال فقط درخواست‌ Stop Loss که قبل از Trailing Stop ارسال شده است، اجرا شده است.

 

 

رایجترین سوالات این بخش

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.