چرا در سبدهای PAMM موجودی آزاد لازم است؟

موجودی آزاد در سبد PAMM این میزانی از بودجه سبد PAMM است که در حساب های PAMM که در سبد هستند سرمایه گذاری نشده است. این مبلغ را می توان سرمایه گذاری کرد و یا به حساب شخصی انتقال داد.

موجودی آزاد در نتیجه واریز وجه به حساب از حساب شخصی بوجود می آیند. موجودی که از حساب های PAMM درون سبد PAMM برداشته شده اند نیز موجودی آزاد به شمار می آیند.

 

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.