تفاوت بین سبد PAMM عمومی و غیرعمومی چیست؟

هنگام ایجاد سبد PAMM مدیر می تواند انتخاب کند که سبد او عمومی باشد و یا غیر عمومی. اگر مدیر این گزینه را تنظیم نکند حساب PAMM به صورت خودکار عمومی خواهد شد. تغییر وضعیت سبد PAMM پس از ایجاد آن غیر ممکن می باشد.

سبد PAMM عمومی در لیست رتبه بندی عمومی نشان داده خواهد شد. برای این سبد به صورت خودکار در انجمن شرکت، شاخه ای افتتاح خواهد شد. در این شاخه مدیر می تواند با سرمایه گذاران بحث و گفتگو داشته باشد. برای افتتاح سبد PAMM عمومی، مدیر باید در انجمن نیز ثبت نام کند.این نوع سبدهای PAMM برای جلب سرمایه گذارن استفاده می شوند.

سبدهای PAMM غیر عمومی در لیست رتبه بندی سبدهای PAMM نشان داده نخواهند شد. در انجمن شاخه ای به آن اختصاص داده نخواهد شد. شما می توانید سرویس سبدهای PAMM را محک بزنید.استراتژی سرمایه گذاری خود را بهتر کنید و در آینده انتخاب کنید با چه سرمایه گذارانی می خواهید کار کنید.

با این حال تمام سرویس های سرمایه گذاری که در دسترس سرمایه گذاران سبدهای عمومی هستند برای سرمایه گذاران سبدهای غیر عمومی در دسترس خواهند بود.

لطفا توجه داشته باشید که:

  • هنگام عمومی ساختن سبدهای PAMM مدیر باید نام مستعار برای انجمن انتخاب کرده و وارد کند. این نام مستعار برای تمام سبدهای PAMM این کابین شخصی استفاده خواهد شد.
  • هنگام عمومی کردن سبد PAMM بعدی در انجمن به صورت خودکار نام مستعار وارد شده هنگام عمومی سازی اولین سبد وارد خواهد شد.

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.