باقیمانده غیر قابل برداشت در سبد های PAMM چیست؟

باقیمانده غیر قابل برداشت در سبد های باقیمانده غیر قابل برداشت در سبد های PAMM - بودجه شخصی مدیر است که توسط او در سبد PAMM سرمایه گذاری شده است.این مبلغ تظمین می کند که مدیر با توجه به سود سرمایه گذاران عملیات انجام خواهد داد.

باقیمانده غیر قابل برداشت برابر است با حداقل مبلغ لازم برای افتتاح سبد.

توجه!

باقیمانده غیر قابل برداشت را فقط در صورت بستن حساب می شود برداشت کرد.

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.