چگونگی اضافه کردن حساب PAMM به طراح؟

اضافه کردن حساب PAMM به طراح به دو روش ممکن می باشد - به صورت مستقیم از رتبه بندی حساب های PAMM. در رتبه بندی شما می توانید مشخصات مختلف حساب را بررسی کنید و یا اگر شما نام حسا ب را می دانید می توانید آن را در پنجره باز شده وارد کنید و از لیت ارائه شده حیاب مورد نظر را انتخاب کنید.

برای اضافه کردن حساب PAMM از رتبه بندی حساب های PAMM باید:

  • در رتبه بندی روی حساب مورد نظر کلیک کرده و شما به صفحه مانیتورینگ انتقال داده خواهید شد؛
  • در صفحه مانیتورینگ حساب در قسمت بالای صفحه در سمت چپ دکمه "کیف" را کلیک کرده و حساب را به طراح سبدهای PAMM اضافه کنید.

برای اضافه کردن حساب PAMM به طراح از لیست روی لیست باز شده کلیک کرده و حساب مورد نظر را انتخاب کنید. شما همچنین می توانید نام حسب را در زمینه وارد کرده و حساب مورد نظر را از حساب های ارائه شده انتخاب کنید

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.