چگونه سبد PAMM ایجاد و فعال کرد؟

مشتری شرکت آلپاری که سبد PAMM باز می کند، مدیر این حساب می شود. او می تواند فقط با استفاده از موجودی خود و یا مشتریان دیگر شرکت (سرمایه گذاران) را جلب کرده و با استفاده از سرمایه آنها معامله انجام دهد. در مورد دوم مدیر بخشی از سود سرمایه گذاران را به عنوان کارمزد دریافت می کند.

برای باز کردن سبد های PAMM باید:

  • حساب های PAMM مناسب را با استفاده از طراح سبدهای PAMM انتخاب کرد.
  • در سبد جمع آوری شده دکمه "سرمایه گذاری" را کلیک کرد.
  • حساب شخصی که با استفاده از آن می خواهید به سبد PAMM وجه انتقال دهید را انتخاب کنید.
  • دکمه "ایجاد سبد" را کلیک کنید.

برای اتمام ایجاد سبد عمومی PAMM باید نام و توضیحات آن را وارد کنید. برای این کار باید:

  • در منوی حساب های من به بخش "سبد حساب های PAMM" مراجعه کرد؛
  • روی شماره سبد مورد نظر کلیک کرد؛
  • در بخش "فعال سازی سبدهای PAMM" دکمه "ادامه فعال سازی" کلیک کنید؛
  • زمینه های مربوط به نام و شرح را پر کنید؛
  • دکمه "فعال سازی" را کلیک کرد.

اگر شما سبد عمومی باز کرده اید، فقط پس از اتمام فعال سازی و انتشار می توانید با آن کار کنید.

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.