چگونه از سبدهای PAMM وجوه برداشت کرد؟

برای برداشت وجوه از سبدهای PAMM باید:

  • وارد کابین شخصی شد؛
  • به بخش "سرمایه گذاری در سبد حساب های PAMM" مراجعه کرد؛
  • دکمه "برداشت حساب" را کلیک کرد.

سرمایه گذار می تواند بخشی از سرمایه خود را با وارد کردن مبلغ مورد نظر برداشت کند و یا تمام سرمایه خود را برداشت کند و حساب سرمایه گذاری در سبدهای PAMM را ببندد. درخواست برای برداشت وجه در نزدیکترین رول اور انجام خواهد شد. در سبدهای PAMM روزانه حداقل یک رول اور انجام خواهد شد. زمان رول اور در صفحه مانیتورینگ سبدهای PAMM نشان داده شده است.

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.